Σύμβουλοι Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Ο ρόλος μας

dubai bank account
Ο Σύμβουλος Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων αναλαμβάνει να βοηθήσει στην διεκδίκηση κονδυλίων με στόχο την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της επιχείρησης σας.
targets
Με την κατάλληλη τεχνογνωσία και πείρα, μπορεί να αποτρέψει λάθη και παραλείψεις, να εστιάσει στα δυνατά σημεία της επιχείρησης, αναδεικνύοντας τους σωστούς στόχους σε κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
tax optimization
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν περιορίζονται μόνο στην ετοιμασία των αιτήσεων και της οικονομοτεχνικής μελέτης, αλλά και στη εφαρμογή «έξυπνων ενεργειών» για να αυξηθεί η κερδοφορία και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Ποιοι Είμαστε

Η ecan consultants δραστηριοποιείται εδώ και 26 χρόνια στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παρέχει βοήθεια σε κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στον επαγγελματισμό, στην συνέπεια και στην αποτελεσματικότητα.

Η συμβουλευτική ομάδα της ecan consultantsαξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά προσόντα και την εκτεταμένη επιχειρηματική πείρα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της δίνοντας τους την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που τους “προσφέρονται”, να ελαττώσουν τις πιθανότητες αποτυχίας της επιχείρησης τους ως επίσης να ελαχιστοποιήσουν τον προσωπικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.

Η ecan consultants παρέχει υπηρεσίες Επαγγελματικής Καθοδήγησης (Business Coaching), Αναδιάρθρωσης Δανείων, Επαγγελματικών Διαμεσολαβήσεων, Εξαγωγών, Εισαγωγών, Προώθησης Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, για τις οποίες διαθέτει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική επιχειρηματική πείρα.

ecan consultants
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε σήμερα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο της ecan consultants χωρίς κανένα οικονομικό κόστος και δέσμευση, για μια πρώτη γνωριμία και συζήτηση με σκοπό την «προκαταρκτική» αξιολόγηση και ανάλυση της επιχείρησης σας!

Επικοινωνήστε με ένα από τους εξειδικευμένους σύμβουλους της ecan consultants

Συμπληρώστε τη φόρμα